Erhan Aktürk

Wohnort: Duisburg

Beruf: Gießerei-Arbeiter

Listenplatz 2

Download Kandidatenflyer

Der internationale Kampf ist der Weg, um gemeinsam erfolgreich zu sein

An unsere unterdrückten kurdischen, jesidischen und alevitischen Volk die in Deutschland leben; Mein Aufruf an alle demokratischen, revolutionären, migrantischen Organisationen und Institutionen, die unter Druck stehen; Unterstützt und wählt die Internationale Liste-MLPD bei den Bundestagswahlen im September.

Enternasyonal mücadele, birlikte başarmanın yoludur

Almanya’da yaşayan mazlum Kürt, Ezidi ve Alevi halkımıza; baskı altında olan tüm Demokrat, Devrimci, göçmen örgüt ve kurumlara çağrım; eylül ayında yapılacak olan parlamento seçimlerinde, Enternasyonal liste-MLPD’yi destekle ve oy ver.

Sevgili Göçmen Kadınlar, Gençler, İşçiler, emekçiler;

Öncelikle insanlık düşmanı olan ırkçılık, kapitalist-emperyalist sisteme; can simidi olmaya devam ediyor. Egemenlerin desteğiyle büyütülen ve parlamentoya taşınan, faşist partiler, yaptıkları ırkçı ve ayrımcı politikaları nedeniyle, halkların birlikte ve barış içinde yaşamasını tehdit ediyor. Bu anlamda, emperyalist burjuvazi; gerçek sorunların üstünü örtmek için bu faşist ırkçı partileri, destekleyerek sahneye sürüyor.

Bu nedenle, işsizliğin arttığı, güvencezis işçiliğin de yaygınlaştığı, sorunun çoğaldığı günümüzde, sefalet ve yoksullukta derinleşiyor. Diğer yandan, demokratik hak ve özgürlüklere dönük saldırılar, yoğun baskılar, yasaklamalar ve soruşturmalara her gün yenilerinin eklendiği bir süreçten geçiyoruz.

Ayrıca, rekabet ve Pazar paylaşımı için dünyayı talan eden, barbar emperyalistler; kar hırsı uğruna, doğanın ekolojik dengesini bozarak, çevre ve iklim sorunu nedeniyle de insanlığın geleceği tehdit altındadır. İşte bütün toplumların ortak sorunu olan bu durumun yaratıcıları elbette ki, kapitalist-emperyalist sistemin kendisidir. Bütün bu sorunlara karşı, enternasyonal bir bilinçle, ortak mücadele etmediğimiz müddetçe, tüm insanlık bu sorunlarla birlikte yaşamaya devam edecektir.

Bu anlamda, yerli ve göçmen halkaların sorunları aynılaştığı günümüzde, enternasyonal mücadelenin önemi daha da artmış bulunuyor. Bunun için, Anti – Faşist, Anti – Emperyalist geniş demokratik kitlesel birliklerle, mücadeleyi büyütmek acil görevimizdir.

Bunun için; Enternasyonal Liste MLPD’nin tüm adaylarını destek! oy ver! oy kullan!

Erhan Aktürk

Erhan Aktürk
Erhan Aktürk